Özel sektörün kredi tablosu | TCMB'nin Mart sonu itibariyle verileriTCMB’nin verilerine göre Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 3,0 milyar$ azalarak 177,6 milyar$, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,2 milyar$ azalarak 7,8 milyar$ oldu.


Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar$ azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 100 milyon$ artışla 21,3 milyar$ oldu. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 736 milyon$ azalmış, tahvil stoku ise 123 milyon$ azalarak 3,6 milyar$ oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 861 milyon$ azaldığı, tahvil stokunun ise 4 milyon$ azalarak 7,5 milyar$ seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 941 milyon$ 4,7 milyar$; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 102 milyon$ azalışla 1,6 milyar$ oldu.Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar$ azalarak 122,5 milyar$ oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar$ azalarak 7,6 milyar$ seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,6 milyar$ tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 61,8'inin ABD doları, % 33,5’inin Euro, %3,0’ının Türk lirası ve % 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %43,2’sinin ABD doları, %33,2’sinin Euro, %22,9’unun Türk lirası ve % 0,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 177,6 milyar$ tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 42,4’ünü finansal kuruluşların, % 57,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,8 milyar$ tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 76,2’sini finansal kuruluşların, % 23,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,0 milyar$ tutarında olduğu gözlendi.

  • Facebook
  • Twitter

Tüm hakları saklıdır.

Tekirdağ, Türkiye