Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de!


resmi-gazete

AKP’nin teklifiyle Meclis’te kabul edilen ‘çoklu baro’ düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yasallaştı. Baroların karşı çıktığı düzenlemeyi CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceğini açıklamıştı. Şimdi düzenlenin AYM’ye taşınması bekleniyor.


Avukatlık Kanunu maddelerinde değişiklik yapan 28 maddelik düzenlemeyle avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu kapsamda, avukat sayısı dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de birden fazla baro kurulabilecek.


Türkiye Barolar Birliği (TBB), kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu’nu görevlendirecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Kurul, tarafından toplanacak genel kurulda, yeni baronun yönetim kadrosu seçilecek. Seçim sonucunun da TBB’ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.


Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak. 

Yeni düzenleme, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise dört yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak. 


Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek.  CHP’nin düzenlemeyi AYM’ye taşıması bekleniyor.  İlk başta düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasının isteneceği ifade edilirken, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AYM başvurusunda yürürlüğü durdurmanın neden önemli olduğunu şöyle açıklamıştı:

‘‘Eğer yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından yeni bir baro kurulursa Anayasa Mahkemesi de üç ay sonra iptal kararı verirse o baro kapatılamaz. Dolayısıyla CHP’nin açacağı iptal davasının dosyasında yürütmenin durdurulması da istenecek. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasının ardından biz de baro başkanları olarak ‘Biz sizin her türlü kararınıza saygılıyız, ancak kararınızı açıklamadan öncelikle yürütmenin durdurulması yönünde karar verin ve bu vahameti önleyin’ demek için ziyaret etmeyi planlıyoruz.”