Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu yasal sınır 8. kez aşıldı


kamu bankaları

Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 14 Ağustos haftasında 3.7 milyar dolar gerileyerek 8.47 milyar dolara indi. Bir önceki hafta kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 12.1 milyar dolar seviyesine yükselerek tarihi zirvesini görmüştü.


Kamu bankalarının döviz açık pozisyonunun yasal özkaynakalarına oranı da yüzde 39.1’den yüzde 27.8’e indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yönetmeliği, bankaların açık pozisyonunun özkaynaklarına oranını yılda sadece 6 kez yüzde 20’yi aşabileceğini öngörüyor.


BDDK’nın yabancı para net genel pozisyonuyla ilgili yönetmeliği şöyle diyor:

“Konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ± %20’yi aşamaz.”

“Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının azami sınırının aşılması halinde, bankalar aşımın nedenlerini, bildirim cetvelinin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır. Haftalık oranlarda oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde haftalık oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı defadan fazla aşım gerçekleştirilemez.”

14 Ağustos haftasında kamu bankalarında bu oran arka arkaya sekizinci hafta yüzde 20’yi aşmış oldu.