MEB'den yeni değişiklik | Öğretmenlerin hizmet puanı artık bu şekilde hesaplanacak


öğretmen ve sınıf

MEB, öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında, doktoralı öğretmenlere 90, yüksek lisans mezunu öğretmenlere 50, başarı belgesi olan öğretmenlere ise üç hizmet puanı verilmesi kararlaştırıldı.


Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği kapsamında, öğretmenlerin hizmet puanı hesap sistemi güncellendi. Hizmet puanının, görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın, o alandaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile hizmet puanı verilen etkinliklere bağlı olarak oluşturulacağı bildirildi.


Puan dağılımı oluşturuldu

Bu kapsamda, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında fiilen ders veren veya yönetim görevini yürüten öğretmenlerin hizmet puanlarına, görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenecek. TÜBİTAK yarışmalarında bireysel ya da takım olarak dereceye giden öğretmenler de 10 hizmet puanı alacak. Doktora mezunu olanlara ek 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara ek 50, tezsiz yüksek lisans mezunlarına ek 30, ödül alanlara beş, en az bir başarı belgesi alanlara ise üç hizmet puanı verilecek.