Taslak Erdoğan'a sunuldu | Üniversite yönetiminde akademi dışı isimler söz sahibi mi olacak?


üniversite kampüs

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversitelerin yapısında köklü değişiklikler öngören taslak metni Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Metinde üniversite yönetiminde akademi dışından isimlerin söz sahibi olmasının önü açılıyor. 


BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre,  Üniversitelerin yeniden yapılandırılmasını öngören, ‘Yüksek Öğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Büyük bölümü özel okul sahipleri ve mühendislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nca hazırlanan taslakta, akademi dışından isimlerin üniversite yönetimlerinde söz sahibi olmasının önünü açacak düzenlemelere yer verildi. Taslakta, üniversitelerin yapısında köklü değişiklikler öngören bazı düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.


Taslakta en dikkat çekici madde, üniversitelerin yönetim modelinde değişiklik planlayan madde oldu. Bu kapsamda, tüm devlet üniversitelerinde üniversite konseylerinin oluşturulması planı taslağa kaydedildi. Konsey üyelerinin üniversitenin misyonuna uygun, ‘ülkenin kültür, sanat ve iktisadi hayatına temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler’ arasından atanması önerildi. Konsey üst yönetiminde üniversite rektörünün de yer alacağı bildirildi.


Taslak metinde, üniversitelerin kendi yapısını tanımlaması ve geliştirmesine imkân sağlanması amacıyla ‘2547 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılması önerildi. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun bir diğer önerisi ise “Üniversitelerin hukuki ve mali statü açısından tematik, sınırlı alanda uzmanlaşmış ya da çok yönlü üniversite olarak yapılandırılması” oldu.


Uygulama sürecinde yetersizliği tespit edilen programlarda yabancı dil öğretiminin desteklenmesi, işlevsel olmadığı değerlendirilen programlarda ise yabancı dilde öğretimin sınırlandırılması teklif edildi.


Kurulması planlanan üniversite konseylerinin görevlerine ilişkin taslak metinde şu bazı detaylar yer aldı:


-Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.


-Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.


-Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.


-Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.