TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması


TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletvekilliğinin nasıl kazanılacağı hukukla belirlendiği gibi nasıl sona ereceği de yine anayasayla, kanunlarla belirlenmiştir. Milletvekili seçilirken, milletvekili sıfatını taşırken Anayasa'nın, kanunların verdiği çerçeveyi bir hak olarak görenler, milletvekilliği Anayasa'ya göre, kanunlara göre sona erdiğinde de hukukun gereğine razı olmak mecburiyetindedirler."