"Türkiye, Arjantin ve Meksika'da özel sektör döviz borcu risk oluşturuyor"İktisatçılar Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy Mitali Das ve Liliana Varela, Project Syndicate için kaleme aldıkları makalede gelişmekte olan ülkelerde dış borcun yapısında son 40 yılda radikal bir değişim yaşandığına ve devletlerin borcu azalırken özel sektörün borcunun patladığına ve bunun küresel ekonomik için tehdit oluşturduğuna dikkat çektiler. Borçlanmanın ucuzlamasının buna neden olduğunu olduğunu vurgulayan dört iktisatçı, borçlanma maliyeti düştükçe gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör borçlarının arttığını belirttiler.


Türkiye en borçlular arasında Yazıda paylaşılan veriler, Türkiye'nin Meksika'nın ardından özel sektörü ve hane halkı en borçlu gelişmekte olan ülke olduğuna işaret ediyor. Türkiye'de özel sektör ve hane halkının döviz borçları, toplam dış borcun yüzde 40'ı civarında bulunuyor. Borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 30'a yaklaşmış durumda. Nitekim Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy Mitali Das ve Liliana Varela, Türkiye, Meksika ve Arjantin'de özel sektör borcunun risk oluşturduğunu, diğer ülkelerde ise daha yönetilebilir seviyede olduğunu kaydettiler.


"Kurallar daha gevşek" Türkiye, Şili ve Macaristan'a ilişkin verilerin, bu ülkelerdeki şirketlerin döviz borcuna karşı finansal korunma işlemini seyrek kullandığını gösterdiğini belirten iktisatçılar, Koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör borçlarının ödenmesini zora soktuğunu belirttiler. Salgın nedeniyle satışların azalmasına paralel olarak borçlu şirketlerden bazılarının iflas edebileceğine dikkat çeken Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy Mitali Das ve Liliana Varela, bunun finansal istikrarı tehlikeye atacağı uyarısı yaptı. Özel sektör borçlarına ilişkin kuralların kamu borçlarına göre daha gevşek olduğunu belirten Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy Mitali Das ve Liliana Varela, bu durumun da riski artırdığını ifade ettiler.

  • Facebook
  • Twitter

Tüm hakları saklıdır.

Tekirdağ, Türkiye