Türkiye'de gelir dağılımı | En zengin yüzde 20'nin payı arttı


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), farklı gelir gruplarının toplam gelirden aldığı payları gösteren “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”nın 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

TÜİK’e göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 46,3’e düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,2’ye yükseldi. Ama aradaki fark çok fazla değişmedi: En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grup ekonomiden, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun 7.4 katı pay aldı. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,013 puan azalış ile 0,395 olarak tahmin edildi. (Gini sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.)

Sosyal transfer gelirlerinin payı artıyor Toplam gelir içerisinde en yüksek payı, yüzde 46,7 ile bir önceki yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 21,9 ile önceki yıla göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17,7 ile 2018 yılı anket sonuçlarına göre 1,1 puan azalan girişimci geliri aldı.

Tarım gelirinin girişimci geliri içindeki payı 2018 yılı anket sonuçlarına göre 0,3 puan azalarak yüzde 22,6 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı 0,8 puan artarak yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.

  • Facebook
  • Twitter

Tüm hakları saklıdır.

Tekirdağ, Türkiye