Türkiye satınalma gücü paritesinde 37 ülke arasından 31'nci olduAB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan Satınalma Gücü Paritesine göre kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında 31’nci sırada yer aldı. 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 61 oldu. Türkiye bu değerle AB ortalamasının yüzde 39 altında kaldı.


Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.


Satınalma gücü paritesi nedir? Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Öte yandan kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyinde ise 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk oldu.

  • Facebook
  • Twitter

Tüm hakları saklıdır.

Tekirdağ, Türkiye